Bach Çiçek Terapileri

Bach Çiçek Terapisi Nedir?

 

İngiliz tıp doktoru Edward Bach (1886-1936) “Sağlıklı olmak demek, ruhumuzla armoni içinde olmak demektir!!!” felsefesinden yola çıkarak kendi adı ile anılan “Bach çiçek terapisini” geliştirmiştir.

 

Dr. E. Bach, her bedensel rahatsızlığın temelinde ruhsal bir denge bozukluğunun yattığını düşünerek böyle bir araştırmaya başlamış ve çalışması dünya çapında değer bularak yaygınlaşmıştır. Dr. E. Bach, korku, güvensizlik, yaşam sevinci ve özgüven kaybı, yanlızlık, alınganlık, dengesizlik, tutarsızlık ve çaresizlik gibi istenmeyen davranış örneklerinin bedensel ve ruhsal rahatsızlıklara neden olacağı ve var olan rahatsızlıkların da iyileşmesini engelleyeceği teziyle; sorunların çözümünü doğada aramış ve yıllar süren çalışmaları sonucunda, homeopati temeline dayanarak “bach çiçek terapisinde” kullanılan 38 çiçeği bulmuş, bunlardan basit yöntemlerle esanslar elde etmiştir.

 

Bach çiçek terapisi, olumsuz bazı duygusal düşünceleri, olumlu yöne dönüştüren, olumsuz davranışlardan uzaklaştıran, bireysel telkin gücümüzü teşvik eden ve destekleyen bir terapi yöntemidir. Ruh halimiz dengelendiğinde, organik rahatsızlıklar da iyileşir. Bach çiçek terapisinin olumlu sonuçları, yapılan binlerce uygulamada defalarca doğrulanmıştır.

Bach Çiçek Terapisini 7 alt başlıkta toplayabiliriz:

1.      Belirsizlikle ilgili terapiler

2.      Varolan koşullara karşı yetersiz ilgiye dair terapiler

3.      Yalnızlıkla ilgili terapiler

4.      Aşırı duyarlılıkla ilgili terapiler

5.      Üzüntü ve kederle ilgili terapiler

6.      Başkalarının iyiliğiyle aşırı ilgili olmaya dair terapiler

7.     Korku için terapiler

 

Terapinin başarısı, terapi uygulanacak kişinin duygu ve ruh halini iyi tanıyıp doğru çiçek esanslarının seçilmesine bağlıdır. Terapi sürecinde kişi için hazırlanan gerekli karışım günde 4-5 kere içeceği her hangi bir içeceğe, ya da direkt dilinin üstüne 3-4 damla damlatılarak uygulanır. Hiç bir yan etkisi olmayıp çocuklarda ve bebeklerde de kullanılabilir.

Unutulmamalı ki; Bach çiçek terapisi, herhangi bir ilacın yerine geçmez, “olumsuz duyguların fark edilmesinde ve giderilmesinde” destekleyici bir terapi yöntemidir.

Bach Çiçek Terapisi’nde Bitkilerin Kısa Tanımları

Agrimony (Kasikotu) : Zihinsel sıkıntılar

Aspen (Toz ağacı) : Bilinmeyen korkular

Beech (Akgürgen) : Tolere edememek

Centaury (Kantaryon) : Zayıf irade

Cerato : Danışma ve onaylanma ihtiyacı duyma

Cherry Plum (Erik ağacı) : Aklını kaçırma korkusu

Chestnut Bud (Kestane tomurcugu) : Hatalardan ders çıkaramama

Chicory (Hindiba) : Bencilce mülkiyet düşkünü olma

Scleranthus : Kararsızlık

Star of Bethlehem Şok

Sweet chesnut (Kestane) : Çok siddetli zihinsel ızdırap

Vervain (Mine çiçeği) : Aşırı şevk, heves

Vine (Asma) : Hükmetme, esnek olmama

Walnut (Ceviz) : Değişiklikten kaçma

Water Violet (Dere Menekşeşi) : Gurur, ulaşılmazlık

White Chestnut (Ak Kestane) : İstenmeyen düşünceler

Wild Oat (Yaban Otu) : Şüphelilik

Wild Rose (Yaban Gülü) : Teslimiyet, cansızlık, hissizlik

Willow (Söğüt ağaci) : Gücenme, içerleme

Elm (Karaağaç) : Çok büyük sorumluluk hissi

Gentian (Centaniye) : Cesaretsizlik, ümitsizlik

Gorse (Katir tirnagi) : Umutsuzluk

Heather ( Funda) Ben merkezcilik, bencillik

Holly (Çoban püskülü) : Kin, düşmanlık, kıskançlık

Honeysuckle (Hanimeli) : Geçmişte yaşamak

Hornbeam (Kayin) : “Pazartesi sendromu” duygusu

Impatients (Sabirotu) : Sabırsızlık

Larch (Simal çam) : Kendine güvensizlik

Mimulus : Bilinenlerden korkma

Mustard (Hardalotu) : Derin kasvet duygusu

Oak (Mese) : Tükenmiş olmak ancak mücadeleyi sürdürmek

Olive (Zeytin ağaci) : Enerjisizlik

Pine (Çam) : Kendini ayıplama, suçluluk duyma

Red Chestnut (Kizil Kestane) : Diğerleri ile aşırı ilgilenme

Rock Rose : Terör

Rock Water : Kendi kendine baskı uygulama, kendini reddetme

Crap apple (Yaban elması) : Kendine kin duyma

Clematis (Orman asması) : Hayalperestlik, ilgi dağınıklığı

Side Bar