Çakra ve Meridyen Dengeleme

Çakra Nedir?

Çakralar, kendi içinde hızla dönen bedenimizin yaşam enerji merkezleridir. Bedenimizde aynı bir elektrik  trafosu  gibi iş gören, omurga kökünden yukarıya doğru yerleşmiş  7 ana Çakra merkezi bulunmaktadır.

Her bir çakranın rengi, bedendeki yeri, fonksiyonu,  görevleri,  frekansı farklıdır.

Kişinin, fiziksel, duygusal ve ruhsal fonksiyonlarını yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu enerjilerin dağılımı, çakralar tarafından gerçekleştirilir.

Her çakranın sorumlu olduğu organlar farklıdır . Ve her bir çakranın rengi,  titreşimi farklıdır. Çakraların dengeli çalışmasının akıl, beden, ruh bütünlüğümüze katkısı tartışılmaz. Günümüz şartları çakraların dengeli çalışmasına engel olmaktadır.

Bunlar kısaca;

• Bedenimize iyi gelmeyen besinlerle aşırı beslenmek,

• Bedenimizin dinlenmesine yeterince izin vermemek,

• Bedenimizi stres ve negatifliğe aşırı maruz bırakmak,

• Zayıflık ve dengesizlik yaratacak duygular içinde olmak, davranışlar göstermek,

• Elektromanyetik alan kirlilikleri ( telefon, bilgisayar )

 

Çakra  Dengelenmesi Neden Önemli?

• Sorumlu oldukları organ ve hormon sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcıdır.

• Duygulardaki dengesizlikleri düzenlemede etkilidir.

• Hayata bakış açısını etkiler, konsantrasyon artar.

• Negatif duygu düşüncelerin pozitife dönüşümü kolaylaşır.

• Farkındalık yükselir.

• Yaşam enerjisi yükselir, yorgunluk kalkar.

• Kişi,  sevgi ve kabule hayatında çok daha fazla yer verir.

Bunlar gibi daha pek çok önemli faydası vardır.

 

MERİDYEN NEDİR?

Meridyenler, her zaman sıkça adını duyduğumuz, “akupunktur” noktalarının bir sırada, peş peşe izledikleri, gözle görünmeyen ve değişik yönlere enerji taşıyan hatlardır; vücudumuzun bir enerji haritası gibidir.

Meridyenler gözle görülmezler, gelişmiş bir metro ağı gibi vücudumuzu baştan başa dolaşarak organlara HAYAT enerjisi dağıtırlar.

Organ isimleri ile adlandırılan bu meridyenlerin, akıl, beden, ruh bütünlüğündeki etkileri tartışılmaz.

 

Meridyen Dengeleme Neden Önemlidir?

Aynı çakralar gibi pek çok neden meridyenlerdeki akışta blokaj yaratır. Bunlardan en önemlileri, duygularımızı aşırı bir şekilde deneyimlemek, yanlış yemek yemek, yetersiz miktarda hareket etmek ve yeteri kadar dinlenmemektir.  Bunlar dışında kazalar ve zehirlenmeler vardır.

Herhangi birinin üzerindeki tıkanıklık ya da kopukluk bağlantılı olduğu organ ile alakalı fiziksel ya da zihinsel hastalıklara neden olur. Kesintiye uğrayan meridyen bağlı bulunduğu organlara ve duygulara istenilen hayat enerjisini taşıyamaz olur.

Meridyen sistemindeki enerji dengelemleri bu blokajların bu kesintilerin açılımı işlemidir.

Hayat enerjisi ile beslenemeyen sistemler, organlar, duygular hayat kalitemizi sağlığımızı olumsuz yönde etkiler…

İyi ve kaliteli bir yaşam için meridyen kanallarında HAYAT enerjisinin kesintisiz akması gerekir…

İnsan Bedeninde, 12 Adet Ana Meridyen Bulunur

• Kalp Meridyeni

• Perikart Meridyeni

• Dalak Pankreas Meridyeni

• Akciğer Meridyeni

• Böbrek Meridyeni

• Karaciğer Meridyeni

• İnce barsak Meridyeni

• Üçlü ısıtıcı Meridyeni

• Mide Meridyeni

• Kalın barsak Meridyeni

• Mesane Meridyeni

• Safra kesesi Meridyeni

Side Bar